top of page

Värdegrund

Vår verksamhet vilar på starka värderingar som främjar gemenskap, glädje och respekt. Vi strävar efter att skapa en positiv atmosfär där varje elev känner sig inkluderad och värderad.

1. INKLUDERING

Alla skolor runt hela Skåne kan ingå i samarbete med Studentkollen. Vi jobbar främst med elevkårer, studentkommittén och utskott men vi öppnar dörrarna även för klasser och enskilda elever.

2. LIKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Stora som små skolor har lika förutsättningar hos Studentkollen med alla våra samarbetspartners och leverantörer.

3. TRANSPARENS

Studentkollen är transparent mot elevkår och studentkommittén med alla våra offerter. Vi ser till att skolan alltid kommer i första hand där vi ställer krav mot våra samarbetspartners och leverantörer. Vi ser till att de har samma värdegrund som oss.

4. DEMOKRATI

Studentkollen har valt att ta in 1-2 elever från varje skola som ingår i en kommitté där de kan vara med och påverka framtida samarbeten och göra sin röst hörd..

bottom of page